Гість
Реєстрація Вхід

Ваш акаунт знаходиться в групі: Гості
Меню сайту

 
Coral Club - Профілактика Вашого здоров'я
Відкрита група · 2 учасники
Приєднатися до групи
 
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наше опитування
Заявка команд через Єдину базу даних ФФУ?
Всього відповідей: 933


Головна » 2016 » Лютий » 1 » Проект нової редакції СТАТУТУ ФФРР
09:45:37
Проект нової редакції СТАТУТУ ФФРР

13.02.2016р. на Конференції серед перших питань буде розгляд пропозицій щодо змін діючого Статуту ФФРР. Оскільки він прийнятий ще в 1998році, то необхідність прийняття нової його редакції таки назріла. Запропонований нижче варіант (тому проект) розроблений на базі новоствореної федерації в Бурштині (а той в свою чергу писався, спираючись на Статут ІФФФ). Тому, можна спрогнозувати, що відсотків 90 мабуть залишиться в подібній редакції. Разом з тим, можуть (і мали б) бути і різні пропозиції, погляди у представників наших районних команд. Саме для цього і подаю статтю щоб в коментах напрацювати можливі зміни. Включайтеся (але не як завжди).

ЗАВАНТАЖИТИ Проект стату

«Зареєстровано» «Затверджено» Галицьким районним управлінням загальними зборами Юстиції в Івано-Франківській області громадської організації Наказ №33/8 від 09.12.2014р «Бурштинська міська Свідоцтво №1426924 від 09.12.2014р Федерація футболу» Начальник управління юстиції Протокол №2 від 03.05.2015 З.Б. Білоус

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ РОГАТИНСЬКОГО РАЙОНУ» НОВА РЕДАКЦІЯ 2016р. м. Рогатин Визначення термінів. При тлумаченні цього Статуту вжиті в ньому терміни слід розуміти таким чином: 1. ФФУ- Федерація Футболу України 2. ІФФФ- Івано-Франківська обласна федерація футболу 3. ГО ФФРР- громадська організація «Федерація футболу Рогатинського району» Загальні положення.

СТАТТЯ I. НАЗВА. ПОВНОВАЖЕННЯ. ЮРИДИЧНІ СТАТУС і АДРЕСА.

1.1. Офіційна назва: Громадська організація «Федерація футболу Рогатинського району», скорочено – ФФРР. 1.2. «Федерація футболу Рогатинського району» є незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка на добровільних засадах об’єднює громадян України та створена для розвитку і популяризації футболу в Рогатинському районі відповідно до Законів України «Про об’єднання громадян» та «Про фізичну культуру і спорт». 1.3. ФФРР є юридичною особою з усією юридичною правоздатністю, що охоплюється цим поняттям згідно з чинним цивільним законодавством України, зокрема, може від свого імені укладати угоди, мати обов’язки, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у банках (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті), мати печатку і штампи зі своїм найменуванням та іншу символіку, зразки яких затверджуються Виконавчим комітетом та реєструється в установленому порядку. 1.4. Правовою основою діяльності ФФРР є Конституція України та чинне законодавство України.. 1.5. ФФРР визнає цілі та завдання ІФФФ, керується ними в своїй діяльності, зокрема при розробці регламентуючих документів, інструкцій, положень тощо 1.6. Для досягнення своїх цілей та виконання завдань, визначених даним Статутом ФФРР має право в установленому порядку: 1.6.1. Набувати майнові та особисті немайнові права. 1.6.2. Виступати учасником цивільно-правових відносин. Представляти і захищати свої законні інтереси (та своїх членів) у державних та громадських органах, організаціях. 1.6.3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян. 1.6.4. Створювати установи та організації. 1.6.5. Одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію і допомогу, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань. 1.6.6. Вносити пропозиції до органів влади і управління з приводу розвитку футболу. 1.6.7. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі. 1.6.8. Засновувати підприємства, які необхідні для виконання статутних завдань. 1.6.9. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством для об’єднань такого роду, вчиняти інші дії не заборонені законодавством. 1.7. Юридичною адресою ФФРР є: м. Рогатин, вул. Галицька, 91.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.

2.1. ФФРР діє з метою сприяння розвитку та популяризації футболу, зростання його рівня і масовості, гідного представництва в українських футбольних організаціях шляхом консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у піднесенні футболу, сприяння їх злагодженій взаємодії і співробітництву, демократизації управління футболу, поширення єдиної концептуально-вираженої політики розвитку футболу, дисциплінарної практики, методології гри, пропаганди, відстоювання та захисту інтересів її членів, організації дозвілля та активного відпочинку в населених пунктах Рогатинського району. 2.2. Для досягнення вищезазначеної мети ФФРР ставить перед собою наступні завдання : 2.2.1. Забезпечувати організацію змагань і турнірів та проводити футбольні першості, розіграші кубків серед дорослих, дитячо-юнацьких та ветеранських команд. 2.2.2 Сприяти ефективній діяльності членів федерації з виконання статутних завдань. Організовувати виконання рішень керівних та юридичних органів ФФРР, ІФФФ висувати кандидатури на обрання в керівні органи ІФФФ та здійснювати делеговані повноваження. 2.2.3 Брати участь у розробці та втіленні програм розвитку футболу, перспективних планів підготовки змагань , принципів та основних критеріїв формування команд. 2.2.4. Сприяти становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між членами федерації. 2.2.5. Погоджувати та врегульовувати різноманітні підходи членів федерації до проблем, що відносяться до сфери її діяльності. Запобігати виникненню конфліктів і суперечок між членами ФФРР, при їх виникненню - вирішувати. 2.2.6. Забезпечувати дотримання всіма членами вимог установчих та регламентуючих документів ФФРР, Правил гри. 2.2.7 Запобігати проявам негативної практики арбітражу в футболі, сприяти його об’єктивності , неупередженості і високому професіональному рівню. 2.2.8. Забезпечувати демократичні засади організації і взаємодій, в тому числі, не допускати дискримінаційних проявів щодо будь-кого з членів ФФРР. Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів. 2.2.9. Захищати інтереси членів ФФРР у стосунках з державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами. 2.2.10. Надавати правову і соціальну допомогу членам ФФРР (клубам, гравцям, тренерам, офіційним особам та іншим фахівцям футболу), проявляти турботу про ветеранів футболу. 2.2.11. Підтримувати зв'язок і співпрацювати з ІФФФ . Забезпечувати дотримання Статуту та інших регламентуючих документів ІФФФ членами ФФРР. 2.2.12. При отриманні відповідних повноважень організовувати обласні та інші турніри на території району. Рекомендувати клубні команди до участі в обласних змаганнях. 2.2.13. Організовувати семінари з підготовки арбітрів, делегатів та інших фахівців членів Федерації футболу. 2.2.14. Сприяти поширенню інформації про футбол в районі та за його межами ( в т.ч. про діяльність федерації) через ЗМІ, організовані конференції, семінари для тренерів, арбітрів, інших фахівців футболу. 2.2.15. Представляти гравців , тренерів та інших фахівців футболу до нагороди, заохочень та присвоєння почесних звань. 2.2.16. Організовувати виготовлення офіційної нагородної та пам’ятної атрибутики , сувенірної та рекламної продукції ГО БМФФ. Членство у ФФРР.

СТАТТЯ 3. ЧЛЕНСТВО.

3.1. ФФРР діє на основі індивідуального та колективного членства. 3.2. Членство у ФФРР відкрите для громадян України та спортивних організацій, асоціацій футболу, спортивних товариств, об’єднань громадян та інших громадських організацій, які поділяють мету та статутні завдання, бажають сприяти її діяльності.

СТАТТЯ 4. КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЧЛЕНИ ФФРР.

4.1. Колективними та індивідуальними членами федерації можуть стати громадські організації, спілки громадських організацій, фонди, асоціації, колективи підприємств, установ, господарчих товариств та підрозділів зазначених структур, фізичні особи (які досягли 14-тирічного віку), які поділяють мету ФФРР і її статутні завдання, а також бажають сприяти її діяльності. 4.2. Індивідуальними членами ГО БМФФ можуть бути особи, старші 14 років. 4.3. Особа, якій надано членство у ФФРР зобов’язана протягом 30 днів сплатити встановлені вступні членські внески за весь поточний рік прийняття до ФФРР у розмірі встановленому Виконавчим комітетом.

СТАТТЯ 5. ПРАВА ЧЛЕНІВ ФФРР.

5.1. Користуватись правами, які надаються їм цим Статутом, а також регламентами та іншими рішеннями керівних органів ФФРР. 5.2. Брати участь в управлінні ФФРР через обрані за їх участю керівні органи. 5.3. Брати участь через своїх делегатів в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути обраними до складу керівних органів ФФРР. 5.4. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності федерації. 5.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФФРР та її керівних органів. Брати участь у встановленні розмірів членських, заявочних і інших грошових внесків. 5.6. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться федерацією. 5.7. Користуватись підтримкою ФФРР в своїй діяльності, що відповідає її статусній меті. 5.8. Користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав та законних інтересів з боку ФФРР. 5.9. У взаємовідносинах з ФФРР розраховувати на ставлення до себе її керівних та юридичних органів за принципами поваги, чесності, неупередженості і справедливості. 5.10. Вносити питання, пропозиції на включення їх до порядку денного Конференції. 5.11. Користуватись правом виходу із членів ФФРР.

СТАТТЯ 6. ОБОВ’ЯЗКИ.

6.1. Сприяти розвитку футболу, реалізації політики ФФРР в сфері футболу, становленню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що діють в зазначені сфері. 6.2. Брати безпосередню участь у змаганнях, що проводяться федерацією в порядку, які визначаються регламентуючими документами згідно рішень її керівних органів. 6.3. Співпрацювати з ФФРР з усіх питань щодо організації змагань та футболу взагалі. Підтримувати авторитет і не підривати престиж ФФРР, не вчиняти дій, які суперечили б її статутним цілям. 6.4. Керуватись у своїй діяльності вимогам Статутів і регламентуючих документів ФФРР, ІФФФ та дотримуватись Правил гри, які встановлені Міжнародною Радою футбольних асоціацій. 6.5. Виконувати рішення прийнятті керівними органами ФФРР в межах їх компетенції. 6.6. Дотримуватись (та включати в свій Статут) принципів поваги, чесності, справедливості, спортивної майстерності та правил чесної гри. 6.7. Забезпечувати дотримання Статуту і регламентуючих документів ФФРР та ІФФФ всіма особами, що є членами (гравцями, тренерами, іншими фахівцями в сфері футболу) і виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень юридичних органів ФФРР, ІФФФ. 6.8. Дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами ФФРР та ІФФФ. 6.9. Забезпечувати відповідність своїх установчих та регламентуючих документів вимогам ФФРР, повідомляти про зміни в таких документах. 6.10. Сприяти проведенню належного рівня демократичних виборів керівних і виконавчих органів, а також делегатів на Конференцію ФФРР. 6.12. Своєчасно сплачувати членські, заявочні та інші грошові обов’язкові внески.

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ЧЛЕНСТВА.

7.1. Громадська, спортивна організація (об’єднання, спортивні товариства та інші), які бажають стати колективним членом ФФРР, повинні подати письмову заяву. 7.2. Заява повинна містити офіційне рішення про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, визначення юридичного статусу, форми участі в спортивній діяльності( якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, про склад і засади формування керівних органів, відомості про членство в інших спортивних об’єднаннях, декларацію про згоду дотримуватись Статутних та регламентуючих документів, виконувати рішення та сприяти діяльності керівних і юридичних органів ФФРР. 7.3. До заяви подаються копії установчих документів для зареєстрованих громадських організацій, предмет діяльності яких належить до відповідної сфери футболу і Статутів або регламентуючих документів для організації (асоціацій тощо), які створюються та затверджуються ФФРР. 7.4. ФФРР може вимагати від кандидата у колективні члени також іншу інформацію (документи) про їх структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання і умов для гри у футбол), тощо. 7.5. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) в члени ФФРР здійснюється на її Конференції. 7.6. У період між Конференціями Виконавчий комітет ФФРР може надати тимчасове членство. Рішення про остаточне прийняття приймається на черговій Конференції.

СТАТТЯ 8. ПРИЗУПИНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ВИКЛЮЧЕННЯ ТА РОЗПУСК (ЛІКВІДАЦІЯ) ОРГАНІЗАЦІЇ-КОЛЕКТИВНОГО ЧЛЕНА,

8.1. Виконавчий комітет уповноважений призупинити членство в ФФРР організації (чи фізичної особа) якщо остання неодноразово здійснювала серйозні порушення цього Статуту, регламентів, положень або рішень керівних органів ФФРР чи ІФФФ. 8.2. Рішення Виконавчого комітету про будь-яку призупинку членства повинно бути затвердженим на наступній Конференції, яка у своєму чергу його підтверджує або скасовує. 8.3. Якщо Конференція не розглянула цього питання, призупинення членства закінчується. 8.4. Колективний (чи індивідуальний) член ФФРР може призупинити членство після закінчення фінансового року після подачі письмової заяви до Виконавчого комітету. 8.5. Якщо організація-член федерації розпущена або ліквідована, то одночасно призупиняється її членство у ФФРР. 8.6. Член ФФРР може бути виключений із складу якщо він: 8.6.1. Не виконав своїх фінансові зобов’язання перед федерацією. 8.6.2. Втратив статус чи повноваження у сфері розвитку футболу в регіоні. 8.7. Рішення про позбавлення членства приймає Конференція. 8.8. Організація-член ФФРР повинна вирішити всі свої фінансові зобов’язання перед ФФРР до припинення діяльності, розпуску (ліквідації) або завершення свого членства. Почесний голова.

СТАТТЯ 10.

10.1. За пропозицією Виконавчого комітету ФФРР на черговій Конференції може обрати Почесного Голову – особу, яка має визначні досягнення щодо розвитку футболу в районі, області, Україні. 10.2. Почесний Голова має право бути присутнім на Конференції та інших керівних і виборних органів ФФРР. При цьому він має право дорадчого голосу. 10.3. Почесний Голова може за власною ініціативою представляти ФФРР у засобах масової інформації, підтримувати федерацію матеріальними засобами, сприяти в пошуках спонсорської допомоги. Керівні органи ФФРР.

СТАТТЯ 11.

Керівними і виконавчими органами ФФРР є : Конференція Виконавчий комітет Юридичні органи (органи здійснення футбольного правосуддя )

СТАТТЯ 12. Конференція.

12.1. Конференція є є зібранням її членів і вищим керівним органом ФФРР. 12.2. Конференція може приймати будь-які рішення стосовно виконання своїх статутних завдань, мети утворення, життєдіяльності федерації. 12.3. Конференція вважаються правомочною якщо в їх роботі бере участь більше 50% членів ФФРР. 12.4. Конференція проводяться не менше одного разу на рік. Виконавчий комітет не пізніше ніж через один місяць після закінчення сезону (кінцем сезону вважати закінчення останньої офіційної гри будь-якого турніру, організованого ФФРР) встановлює дату проведення Конференції. 12.5.Звітно-виборна Конференція проводиться один раз в п’ять років. 12.6. Позачергова Конференція може скликатись Виконавчим комітетом або 1/3 членів ФФРР.

СТАТТЯ 13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

13.1. Конференція проводяться щороку, як правило для підведення підсумків роботи. 13.2. Дату, місце проведення, порядок денний, норми представництва делегатів від членів на Конференцію встановлює Виконавчий комітет не пізніше, ніж за один місяць до їх проведення. Кожен з членів ФФРР має право подати свої питання чи пропозиції для їх включення в порядок денний. 13.3. Виконавчий комітет не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Конференції направляє членам ФФРР запрошення для участі у ній. 13.4. Конференція в особливих випадках може розглянути питання, які не включені в порядок денний, за умови якщо його розгляд підтримує не менше 75% присутніх делегатів. 13.7. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності ФФРР. Виключною компетенцією Конференції є : 13.7.1. Вибори Секретаря Конференції. 13.7.2. Вибори лічильної комісії з числа присутніх делегатів для проведення підрахунку голосів при голосуванні на Конференції. 13.7.3. Отримання і розгляд звіту Голови ФФРР. 13.7.4. Отримання і розгляд звіту Контрольно-дисциплінарного комітету ФФРР. 13.7.5. Отримання і розгляд звіту апеляційного комітету ФФРР. 13.7.6. Отримання і розгляд звіту Ревізійної комісії ФФРР. 13.7.7. Вибори Голови ФФРР. 13.7.8. Вибори першого заступника та заступників голови ФФРР. 13.7.9. Вибори голови, заступника та членів Контрольно-дисциплінарного комітету ФФРР. 13.7.10. Вибори голови та членів Апеляційного комітету ФФРР. 13.7.11. Вибори голови та членів Ревізійної комісії ФФРР. 13.7.12. Вибори членів Виконавчого комітету ФФРР. 13.7.13. Затвердження Статуту ФФРР та внесення доповнень, змін, до нього. 13.7.14. Розгляд та приймання рішень за пропозиціями, запропонованими колективними (індивідуальними) членами. 13.7.15. Розгляд заяв про надання членства або виключення члена зі складу ФФРР. 13.7.16. Прийняття рішення про скасування або продовження тимчасового припинення (призупинення) членства в ФФРР. 13.7.17. Розгляд пропозицій щодо звільнення членів Виконавчого комітету ФФРР та членів юридичних органів (органів здійснення футбольного правосуддя) 13.7.18. Отримання та розгляд у разі необхідності Протоколу попередньої Конференції. 13.7.19. Обрання Почесного Голови ФФРР.

СТАТТЯ 14. ГОЛОВУЮЧИЙ, ВИРІШАЛЬНИЙ ГОЛОС,

14.1. На Конференції головує Голова або у разі його відсутності Перший заступник. У випадку відсутності Першого заступника головує один із заступників. Якщо жоден з заступників не є присутній, то головуючим обирається один із членів Виконавчого Комітету. 14.2. У випадку рівності голосів на Конференції Голова ФФРР має вирішальний голос. При виборах застосовується стаття 19 цього Статуту.

СТАТТЯ 15. ПРОТОКОЛ.

15.1. На Конференції ведеться протокол засідання. 15.2. Протокол веде Секретар Конференції. Протокол оформляється та підписується Головою і Секретарем Конференції в трьох денний термін з дня її проведення.

СТАТТЯ 16. ПРАВО ГОЛОСУ.

16.1. Кожний член ФФРР, який не втратив права голосу має на Конференції рівну кількість голосів. Голосування за дорученням не дозволяється. 16.2. Голосування на Конференції має бути відкритим за умови якщо не приймуть іншого рішення. 16.3. Рішення з усіх питань, що виносяться на голосування (окрім питань про внесення змін до Статуту та розпуск ФФРР) приймаються простою більшістю голосів. Голоси осіб, які утримались від голосування не враховуються. 16.4. За рівного розподілу голосів Головуючий на Конференції має вирішальний голос. 16.5. У випадку розгляду питання про ліквідацію ФФРР рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало не менше 4/5 делегатів. 16.6. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту ФФРР вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 2/3 делегатів. 16.7. Делегати, членство яких тимчасово припинено (призупинено) не мають права голосу.

СТАТТЯ 17. ВИБОРИ.

17.1. Голосування під час проведення виборів може бути як відкритим, так і таємним. Рішення з цього питання приймається на Конференції простою більшістю голосів. 17.2. Кандидат вважається обраним у першому турі якщо його кандидатуру підтримала більшість (50% + 1 голос) делегатів. Якщо обрання у першому турі не відбулося, проводиться другий тур. 17.3. До участі в другому турі допускаються два кандидати із найбільшою кількістю набраних голосів. Перемогу отримує особа, кандидатуру якої підтримала більшу кількістю голосів. За рівності визначальний голос має головуючий на Конференції.

СТАТТЯ 18. РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

18.1. Рішення Конференції ФФРР набувають чинності з моменту їх прийняття якщо не передбачено іншого. 18.2. Рішення Конференції є обов’язковими до виконання для всіх членів ФФРР.

СТАТТЯ 19. ГОЛОВА ФФРР.

19.1. Головою ФФРР може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України, членом ФФРР та присутня на Конференції. 19.2. Кандидатура на обрання Головою пропонується будь-яким членом ФФРР і надсилається до Виконкому при підготовці Конференції за 10 днів до дати її відкриття. Діючий Голова має право бути повторно висунутим на цю посаду. 19.3. Кандидат на обрання Головою ФФРР не пізніше ніж за 5 днів до Конференції надає Виконавчому комітету письмову заяву в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах. Якщо заява не подана, то претендент вважається таким, що не дає згоди бути кандидатом. Тому, такий претендент не допускається до участі у виборах Голови федерації. 19.4. В надзвичайних випадках коли кандидат або кандидати на посаду Голови особисто знімають свої кандидатури на обрання і більше не залишається інших кандидатів, учасники Конференції можуть прийняти рішення про продовження повноважень керівних органів на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур або висунути нові кандидатури на цій же Конференції і обрати Голову ФФРР.

СТАТТЯ 20. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОБОВ׳ЯЗКИ ГОЛОВИ ФФРР.

20.1. Голова ФФРР обирається її Конференцією на п’ятирічний термін. Він є вищою посадовою особою, яка очолює федерацію і підзвітний тільки Конференції ФФРР. 20.2. Голова ФФРР має такі невід’ємні права та обов’язки : 20.2.1. Особисто керує діяльністю федерації та забезпечує її незалежність. Забезпечує права і свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту і чинного законодавства України. 20.2.2. Без довіреності представляє ФФРР перед ІФФФ, державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими державними і недержавними установами, судовими органами, громадськими організаціями, всіма третіми особами. 20.2.3. Пропонує Конференції кандидатури на обрання першого заступника, заступників, кількісний та персональний склад Виконавчого комітету ФФРР. 20.2.4. Пропонує Конференції кандидатури осіб на обрання до юридичних органів (органів здійснення футбольного правосуддя) федерації. 20.2.5. Пропонує виконавчому комітету кандидатури голів постійних комітетів. 20.2.6. Керує роботою та головує на Конференції, Виконавчого комітеті, визначає періодичність їх скликання але не порушуючи терміни, визначені цим Статутом. 20.2.7. Має право першого підпису фінансових та інших документів ФФРР. 20.2.8. Укладає від імені ФФРР угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах. 20.2.9. Видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для підпорядкованих йому органів. 20.2.10. Розподіляє обов’язки між заступниками та іншими співробітниками федерації. 20.2.11. Підписує Протокол Конференції. 20.2.12. Нагороджує від імені ФФРР осіб за видатні заслуги в популяризації футболу. 20.2.13. Представляє за згодою Виконавчого Комітету видатних футболістів, тренерів, арбітрів, працівників ФФРР та її членів до державних нагород та почесних звань. 20.2.14. У випадку рівної кількості голосів у ході будь-якого голосування Голова має вирішальний голос. 20.2.15. При відсутності Голови, його повноваження і обов’язки покладаються на Першого заступника. При відсутності Першого заступника його обов’язки виконує заступник Голови. 20.2.16. Якщо Голова припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх виконувати, то його функції виконує Перший заступник, але не довше ніж до наступної Конференції. Функції Першого заступника за рішенням Виконкому покладаються на заступника.

СТАТТЯ 21. ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

21.1. Перший заступник та заступники обираються на Конференції. Термін повноважень Першого заступника і заступників складає 5 років. 21.2. Перший заступник і заступники керують роботою федерації згідно з розподілом обов’язків між ними, затвердженими Головою та відповідно до його доручень. За відсутності Голови, його обов’язки виконує Перший заступник. У разі відсутності Першого заступника його обов’язки виконує один із заступників Голови. 21.3. Перший заступник, а за його відсутності виконуючий його обов’язки заступник, мають право підпису. 21.4. Перший заступник та заступники Голови ФФРР підпорядковуються і підзвітні Голові та Конференції ФФРР.

СТАТТЯ 22. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ФФРР.

22.1. Виконавчий комітет (Виконком) є виконавчим і керівним органом ФФРР в період між Конференціями. 22.2. Члени Виконавчого комітету обираються на Конференції шляхом вільних та прямих виборів. 22.3. До складу Виконавчого комітету не може входити більше одного представника від Колективного члена ФФРР. 22.4. Виконавчий комітет ФФРР обирається в складі : - Голова ФФРР - Перший заступник Голови ФФРР - Заступники Голови ФФРР - Члени Виконавчого комітету. 22.5. Кількість членів Виконавчого комітету визначає Конференція. 22.6. Виконавчий комітет має повноваження із прийняття рішень щодо всіх питань, які не належать до правової або статутної юрисдикції Конференції чи іншого органу ФФРР. 22.7. Не можуть передаватися або скасовуватися такі повноваження Виконавчого комітету: 22.7.1. Загальне управління ФФРР та здійснення контролю за її діяльністю. 22.7.2. Визначення організаційної структури та затвердження штатного розкладу структурних підрозділів ФФРР. 22.7.3. Затвердження річного кошторису ФФРР, який подає Голова федерації. 22.7.4. Формування та нагляд за бухгалтерським обліком. 22.7.5. Контроль за діяльністю голів, заступників та членів постійних комітетів, особливо щодо виконання вимог Статуту, регламентів, положень, директив, рішень та наказів. 22.7.6. Затвердження регламентів, планів, рішень та положень. 22.7.7. Затвердження розмірів вступних, річних, заявочних та інших грошових обов’язкових внесків колективних та індивідуальних членів ФФРР і вирішення всіх інших фінансових питань. Розміри внесків мають бути обґрунтованими і узгодженими із членами ФФРР. 22.7.8. Здійснення господарського управління коштами і майно федерації. 22.7.9. Затвердження взірців нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток, штампів ФФРР. 22.7.10. Надання тимчасового членства або призупинення членства у ФФРР. 22.7.11. Визначення місця і дати проведення Конференції. 22.7.12. Створення Комісії щодо підготовці проведення Конференції. 22.7.13. Розгляд пропозицій членів ФФРР щодо порядку денного чергової Конференції та його затвердження. 22.7.14. Складання письмового Звіту для подання на черговій Конференції. 22.7.15. Обирає делегатів від ФФРР для участі їх в роботі Конференції ІФФФ та висуває кандидатури на обрання в керівні органи ІФФФ. 22.8. Виконавчий комітет може доручати підготовку та впровадження його рішення або контроль за справами групам або окремим своїм членам. Про виконання цих дій членами Виконавчого комітету надається відповідний звіт. 22.9. Виконавчий комітет керує справами ФФРР за умови, що ці зобов’язання належать його компетенції відповідно до чинного Статуту.

СТАТТЯ 23. ТЕРМІН ДІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ФФРР.

23.1. Члени Виконавчого комітету обираються Конференцією на 5 (п׳ять) років. Усі члени Виконавчого комітету можуть бути переобраними. 23.2. Не може бути обраною або переобраною до Виконкому особа віком 70 років і старше. 23.3. У випадку виникнення вакансії серед членів, обраних Конференцією наступна Конференція обирає заміну на решту терміну повноважень.

СТАТТЯ 24. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ. КВОРУМ.

24.1. Виконавчий комітет ФФРР збирається при виникненні необхідності але не рідше одного разу на два місяці. Засідання скликається Головою. На вимогу 1/3 членів Виконавчого комітету Голова повинен скликати засідання Виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати її вимоги. 24.2. Засідання Виконавчого комітету має кворум у разі присутності більшості його членів (50% + 1 член), включаючи Голову ФФРР або за його відсутності Першого заступника, заступника Голови. 24.3. Члени Виконавчого комітету ФФРР або Голова не можуть брати участі у розгляді будь-якого питання, що стосується Колективного члена федерації або клубу, що приєднався до Колективного члена, з якими вони пов’язані спільними інтересами або у випадку будь-якого конфлікту інтересів.

СТАТТЯ 25. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. ГОЛОСУВАННЯ. ПРОТОКОЛ.

25.1. Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Виконкому. За рівної кількості голосів під час голосування вирішальний голос має головуючий. Голосування є відкритим , якщо Виконком не прийме інше рішення. 25.2. Рішення Виконавчого комітету набуває чинності відразу після його прийняття якщо щодо цього не приймалося іншого рішення. 25.3. На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний Протокол. Протокол надається всім членам Виконкому перед наступним засіданням, а повідомлення про прийняті рішення в 5-ти денний термін надсилається Колективним членам ФФРР.

СТАТТЯ 26. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ .

26.1.Контроль за фінансовою діяльністю ФФРР здійснюється Ревізійною комісією. Вона обирається Конференцією в складі трьох осіб терміном на 5 років, підзвітна останній, подає їй на затвердження результати проведених перевірок та складає висновки щодо щорічних звітів і балансів. 26.2. Члени Ревізійної комісії не мають права входити до складу Виконавчого комітету або будь-якого іншого комітету ФФРР. 26.3. Ревізійна комісія приймає рішення в присутності всіх її членів. Кворум для прийняття рішень складається з трьох її членів, в тому числі Голови та його заступника. 26.4. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, за власної ініціативи або на вимогу не менш ніж 1/3 складу членів ФФРР. 26.5. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб федерації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень. 26.6. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції якщо виникла загроза принциповим інтересам ФФРР чи її членам або були виявлені зловживання з боку посадових осіб федерації чи її членів.

СТАТТЯ 27. ЮРИДИЧНІ ОРГАНИ ФФРР.

27.1. Юридичними органами ФФРР є: 27.1.1. Контрольно-дисциплінарний комітет ( орган першої інстанції). 27.1.2. Апеляційний комітет (орган другої інстанції). 27.2. Члени юридичних органів обираються Конференцією на 5 років і підзвітні тільки їй. 27.3. Члени юридичних органів не мають права входити до складу Виконавчого комітету. 27.4. Юрисдикція та діяльність юридичних органів визначаються діючим Дисциплінарним Кодексом, затвердженим Виконавчим комітетом ФФРР.

СТАТТЯ 28. КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТФФРР.

28.1. Контрольно-дисциплінарний комітет (далі КДК) обирається на Конференції у складі 5-ти чоловік (голова, заступник голови, 3 члени КДК) на п’ять років. 28.2. Як правило, КДК приймає рішення в присутності всіх його членів. Кворум для прийняття рішень складається з 3-ьох його членів, в тому числі Голови та̸чи його заступника.

СТАТТЯ 29. АПЕЛЯЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ФФРР.

29.1. Члени Апеляційного комітету (далі АК) обираються на Конференції у складі трьох чоловік (голова, заступник голови, один член АК) на п’ять років. 29.2. Присутність на засіданні 3-ьох членів Апеляційного комітету забезпечує кворум. 29.3. У виняткових випадках, коли рішення на подані апеляції свідомо не приймаються Дисциплінарний Кодекс ФФРР уповноважує голову або заступника голови АК самостійно приймати письмові рішення. 29.4. Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення КДК відповідно до чинного на той момент Дисциплінарного Кодексу ФФРР. 29.5. Рішення прийняті Апеляційним комітетом ФФРР є остаточними і обов’язковими до виконання для всіх зацікавлених сторін. Постійно діючі комітети і робочі групи.

СТАТТЯ 30.

30.1. Постійно діючі комітети і робочі групи утворюються Виконавчим комітетом ФФРР, є робочими органами з основних напрямків організації і розвитку футболу і діють у відповідності до Статуту ФФРР. 30.2. Постійними робочими групами Виконавчого комітету є : 30.2.1. Комітет арбітрів. 30.2.2. Комітет дитячо-юнацького футболу. 30.2.3. Комітет ветеранів футболу. 30.2.4. Комітет зі зв’язків з засобами масової інформації. 30.3. При виникненні необхідності Виконавчий комітет може створювати інші комітети та робочі групи. 30.4. За необхідності Виконавчий комітет може призначити групи спеціалістів для виконання окремих короткотермінових завдань, призначає керівників таких груп та межі їх компетенції. 30.5. Голови робочих груп консультують Виконавчий комітет який може делегувати свої функції тій чи іншій робочій групі. Власність та фінансово-господарська діяльність.

СТАТТЯ 31.

31.1. Відповідно до чинного законодавства ФФРР може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності. 31.2. ФФРР може набувати право власності: 3.2.1. На кошти та майно, передане членами ФФРР, органами місцевого самоврядування або державою в установленому порядку. 31.2.2. На добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб. 31.2.3. На майно, придбане за рахунок власних коштів. 31.2.4. На майно і кошти, придбані в результаті діяльності створених ФФРР установ, організацій, підприємств. 31.2.5. На пасивні доходи (доходи, одержані як відсоток, страхові витрати, відшкодування, а також роялті). 31.3. Постійним джерелом формування власних коштів ФФРР є: 31.1.1. Безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування. 31.3.2. Членські та вступні внески (доходи від основної діяльності). 31.3.3. Грошові внески колективних та індивідувальних членів ФФРР, футбольних клубів (команд) та установ згідно з регламентами змагань, проведених під егідою ФФРР. 31.3.4. Грошові надходження від ІФФФ. 31.4. У власності ФФРР можуть бути будівлі, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ФФРР, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні. 31.5. ФФРР самостійно і незалежно: 31.5.1. Здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її вищий керівний орган – Конференцію або через інші органи ФФРР в межах їх повноважень. 31.5.2. Має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для виконання статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації. 31.6. ФФРР має право на майно та кошти, набуті в результаті фінансово-господарської та іншої діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статутом юридичної особи. 31.7. Доходи або майно ФФРР не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена неприбуткової організації, її посадових осіб. 31.8. ФФРР, її колективні члени, створені нею установи, організації, підприємства тощо зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в органах державної податкової інспекції та за підсумками своєї діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених законодавством.

СТАТТЯ 32. КОШТОРИС ФФРР.

32.1. Кошторис надходжень та витрат ФФРР складається його Виконавчим комітетом на кожний фінансовий рік. 32.2. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконкомом ФФРР,

СТАТТЯ 33. ФІНАНСОВИЙ РІК.

33.1. Фінансовий рік ФФРР починається 1 січня і закінчується 31 грудня. 33.2. ФФРР веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до чинного законодавства України. Засоби масової інформації.

СТАТТЯ 34. ВИСВІТЛЕННЯ РОБОТИ ФФРР В ЗМ І.

34.1. ФФРР має виключне право щодо проведення теле- та радіорепортажу змагань з футболу, висвітлення в ЗМІ заходів, які проводяться федерацією або за участю її членів. 34.2. Виконавчий комітет ФФРР визначає порядок користування цими правами у відповідності з цим Статутом та регламентуючими документами. Регламенти змагань.

СТАТТЯ 35.

35.1. Виконком ФФРР розробляє та затверджує Регламенти змагань, які вона проводить. 35.2. Умовою участі у змаганнях ФФРР є згода кожного члена або його клубу виконувати Статут, Регламент та прийняті у відповідності з ними рішення керівних та юридичних органів ФФРР.

СТАТТЯ 36. ЗАБОРОНА УГРУПУВАНЬ ТА КОАЛІЦІЙ. Без дозволу ФФРР формування будь-яких угрупувань чи коаліцій в її складі забороняється. Дисциплінарні положення.

СТАТТЯ 37. ДИСЦИПЛІНАРНА ЮРИСДИКЦІЯ.

37.1. Дисциплінарні заходи покарання можуть прийматись у випадку не спортивної поведінки, не виконання Правил гри, порушення і не виконання діючого Статуту ФФРР, регламентів, положень, рішень і директив ФФРР. 37.2. Дисциплінарні санкції мають право застосовувати тільки Контрольно-дисциплінарний та Апеляційний комітети ФФРР. 37.3. Будь-які правові дії, що регламентуються цим Статутом, не можуть подаватись на розгляд інших органів ФФРР.

СТАТТЯ 38. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ.

38.1. До Колективних та індивідуальних членів ФФРР або їх представників можуть застосовуватись такі дисциплінарні заходи: 38.1.1. Попередження. 38.1.2. Суворе попередження. 38.1.3. Грошовий обов’язковий внесок. 38.1.4. Анулювання результатів матчу. 38.1.5. Присудження перемоги команді-супернику без проведення гри. 38.1.6. Позбавлення турнірних очок. 38.1.7. Проведення гри без глядачів. 38.1.8. Заборона проведення гри на конкретно визначеному стадіоні. 38.1.9. Проведення гри на стадіоні в іншому місті (селі, селищі). 38.1.10. Виключення команди (клубу) зі складу учасників змагань або переведення у лігу рангом нижче. 38.2. По відношенню до окремих осіб–членів ФФРР (фахівців, тренерів, офіційних осіб та інших) можуть бути застосовані такі дисциплінарні заходи: 38.2.1. Попередження. 38.2.2. Суворе попередження. 38.2.3. Грошовий обов’язковий внесок. 38.2.4. Усунення на певну кількість ігор, на визначений або не визначний термін часу. 38.2.5. Відсторонення від виконання своїх обов’язків на визначений або не визначений термін часу.

СТАТТЯ 39. ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС. Виконком ФФРР розробляє та затверджує у відповідності до нормативних документів ІФФФ Дисциплінарний Кодекс ФФРР. Юрисдикція.

СТАТТЯ 40. ВИЗНАННЯ СТАТУТУ ФФРР.

40.1. Кожний колективний член ФФРР повинен включити до свого Статуту положення, де він, його клуби, гравці або керівники погоджуються визнавати і керуватись Статутом ФФРР та виконувати рішення ФФРР. 40.2. Посилання робиться на статті 36-42 Сатуту ФФРР, які конкретизують: 40.2.1. Розгляд та рішення щодо всіх спірних питань та інцидентів спортивного характеру в ФФРР, які виникають між ФФРР та її членами, їх клубами, гравцями і офіційними особами, відносяться до виключної юрисдикції КДК ФФРР. 40.2.2. Розгляд всіх апеляцій на рішення КДК ФФРР, які виникають між ФФРР та її членами, клубами, гравцями і офіційними особами, а також між ними самими, підпадають виключно під юрисдикцію Апеляційного комітету ФФРР. 40.3. Кожен колективний та індивідуальний член ФФРР повинен направити у Виконавчий комітет федерації чітке підтвердження у вигляді письмової декларації, що він приймає до відома і зобов’язується виконувати вимоги статей 36-42 цього Статуту.

СТАТТЯ 41. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ. Розгляд та рішення всіх спірних питань спортивного характеру між ФФРР, членами ФФРР, клубами, гравцями, тренерами або керівниками підпадають виключно під юрисдикцію юридичних органів ФФРР. Заключні положення.

СТАТТЯ 42.

42.1. Виконавчий комітет ФФРР має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, не визначених цим Статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними положеннями ФФРР, ІФФФ. За відсутності зазначених положень Виконавчий комітет приймає рішення згідно з принципами чесності та справедливості. 42.2. ФФРР взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування , громадськими організаціями (що не є її членами), їх спілками, юридичними особами, закордонними та міжнародними не урядовими організаціями на підставі чинного законодавства України, відповідних угод, взаємоповаги та принципами не втручання у внутрішні справи. 42.3. ФФРР визнає керівну роль ІФФФ в питаннях розвитку футболу.

СТАТТЯ 43. РІВНИЙ СТАТУС ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК.

43.1. Чоловічий рід, що вживається в цьому Статуті слід інтерпретувати як такий, що застосовується і до жіночого роду.

СТАТТЯ 44. ЛІКВІДАЦІЯ ФФРР.

44.1. Припинення діяльності (розпуск або ліквідація) ФФРР здійснюється тільки за рішенням не менше як 4/5 делегатів Конференції або за рішенням суду. 44.2. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об’єднання здійснюється відповідно до чинного на той момент законодавства України. 44.3. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією Конференцією створюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 44.4. У разі ліквідації неприбуткової організації ФФРР її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду діяльності або зараховані до доходу місцевого бюджету. Набуття чинності Статуту.

СТАТТЯ 45. Цей Статут в новій редакції із змінами та доповненнями прийнятий на Конференції ФФРР 13.02.2016року у м. Рогатин і набуває чинності з моменту його реєстрації відповідно до вимого чинного законодавства України.

Категорія: Інтересне | Переглядів: 1343 | Додав: dan
Всього коментарів: 4
0  
3 dan   (04.02.2016 12:22:18)
після шквалу дописів-коментів-пропозицій щодо спийняття запропонованої версії Статуту (такого нам потрібного, оскільки є фундаментом всього), поданих пропозицій в тому чи іншому пункті щось додати/відняти або щось нового запропонувати в мене залишається тільки одне питання ТО ТАК ВСІМ НАСРАТИ ЧИ ТАКІ ВСІ ВАЛЯНКИ?????

0  
2 Kelvin_Terry   (01.02.2016 22:05:11)
romka1986, ти судитимеш на великий футбол? Ходять чутки, що суддів не буде. (Пишу тут, бо чат відключено через неоплату)

+1   Спам
4 romka1986   (05.02.2016 19:26:29)
Я не можу точно відповісти, оскільки в мене час від часу на неділю припадають робочі зміни а в цілому коли була б така можливість то можна було б і посудити. Я тільки за!!!

0  
1 dan   (01.02.2016 10:03:51)
кому в електронному варіанті - давайте адресу, скину  (Завантажити)

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Футзал. Ветерани 2019/20 рр.
КомандаІВНПМ'ячіО
1Колоколин650130-1315
2Долиняни640233-1812
3"Надія"640235-2212
4Путятинці630320-289
5"Голд Дроп"630317-209
6Пуків620415-166
7Лучинці60066-400
Футзал. Суперліга 2020 р.
КомандаІВНПМ'ячіО
1"Спецагропроект"
2Бабухів
3Руда
4Лучинці
5Княгиничі
6Загір'я
7Путятинці
8Яглуш
9Пуків
10Залужжя

Футзал. Перша ліга 2020 р.
КомандаІВНПМ'ячіО
1Підкамінь
2Жовчів
3Більшівці
4Добринів
5Заланів
6"Авангард"
7Лучинці-2
8Конюшки
9Вербилівці
10Фрага
Дискваліфіковані на 1-2 лютого 2020 р.
ГравецьКоманда
1
2
3
4
5
6
7
8
Made by НазарКо(Назар Коншин) Style by barbarysko (Andriy Hrytsiv) 27/10/09